top of page

קרן רדליך

חיפוש שגריר/ה:

קרן רדליך

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

דינה שפייזמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל הראל מחלב

כל הכבוד לכל העוסקים/ות במשימה החשובה הזו, מעוררים השראה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דינה מוכתר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ליאת רדליך

שמחת הלב לכל החברים בעמיחי והרבה בריאות🌸

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

בת שבע ויצחק כהן ארזי

חי שקלים. ל - עמי חי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גלית קרושינסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

רביד פיק

בהצלחה לכולכם אתם עושים עבודת קודש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ענבל הרדוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רוני מרכס דנאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רוני רוקח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

118

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

תמר ברין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן רדליך

שם שגריר:

bottom of page