top of page

אורלי פילמר

חיפוש שגריר/ה:

אורלי פילמר

שווים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

צביקה עופר

לעדן ואורלי פילמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

טובה בהט

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורה ארבל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מיכל ברון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

רחל זאבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אסנת קישון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

צביקה עופר

לעדן ולאורלי פילמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

גליה וורגן

באהבה ובהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ורד פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

סימה גרינברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

יצחק צאושו

באהבה עד השמים ומעל..לתמיד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורלי פילמר

שם שגריר:

bottom of page