top of page

מוטי שני

חיפוש שגריר/ה:

מוטי שני

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

עומר יאיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ענר ויצמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רפאל גנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אילנה שני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אלחנן סמואל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אריאל והילה אהרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ענת ודניאל שני

אוהבים וגאים בכם שני ארנון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

טובית שלניץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

85

סכום תרומה (₪) 

עופר ישי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ענת סול

ישר כח מוטי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

איתי שטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

פסח שלניץ

לנטע, באמונה שתמשיכי להתקדם ולהצליח! באהבה מסבא פסח וסבתא שילה.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גרשון שלניץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רון שני

בהצדעה למוטי ושירלי ולכל המשפחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

יוסף שני

לנטע ומשפחתה - אתם השראה לכולם!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מוטי שני

שם שגריר:

bottom of page