top of page

חיים לויט

חיפוש שגריר/ה:

חיים לויט

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

מאיר רוזנברגמ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

יפה זלוטניק

לאוריקי 💞

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

סיגל פנקס

בהצלחה❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

🎸🥁

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ורד בודגה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

נדב שיחור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

קובי בן משה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

משפחת זלוטניק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

מרים וצביקה לויט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ליאור וקלי מלניק

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יוסף זלוטניק

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חיים לויט

שם שגריר:

bottom of page