top of page

דניאל בסן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דניאל בסן

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אלעד גזית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל בסן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל בסן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל בסן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל בסן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מאיר בסן

לכבוד דניאל בסן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל בסן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל בסן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

טל סוקוניק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל בסן

שם שגריר:

2,000

סכום תרומה (₪) 

אברהם אביחי

לדניאל בהערכה רבה, אמא ואבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל בסן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל בסן

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל בסן

שם שגריר:

bottom of page