top of page

נועה חורש

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

נועה חורש

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

גידי שלום בנדור

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה חורש

שם שגריר:

280

סכום תרומה (₪) 

עפרה גורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה חורש

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סתיו שלום בנדור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה חורש

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נועה חורש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה חורש

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

סמטה אלמונית

בברכה

הקדשה:

המתים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נועה חורש

שם שגריר:

bottom of page