top of page

סיגל שטינברג

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

סיגל שטינברג

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

רוני עוזר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיכל ראש - בן עמי

לחיים טובים ללא מחסור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרית אורדמן

בברכה מכל הלב ♡

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רפאל בן מרדכי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ורד צנג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענת רותם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

ורד זליכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

עופר אדלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מירית כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אורית סטרזמיסטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אברהם יפה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סימונה עמרן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ענבל פייפל

בהצלחה לכם במיזם החשוב הזה. תבורכו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אבי פיינטוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ימית איצקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אפרת בר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אפרים ליבוביץ דיתה פישל ובובי פישל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגל שטינברג

שם שגריר:

bottom of page