top of page

מילכה אטון - לוריא

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

מילכה אטון - לוריא

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאור בן יהודה

באהבה♥️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יהודה שרשבסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שיר רודמן

תודה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

פנחס טאובר

הקדשה:

יעקב בן דוד ויקוט זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

נעם ביטון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ניצן אטון

לקידום המטרה החשובה. בהצלחה מילכה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דבורה פיגנבוים

לרפואת אברהם יהושע בן פרומנט פאני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חנה טבק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פאולה סלע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רמי חכמה

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת הנפש ורפואת הגוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

חיים מנחם בן יעקב נחום, יונה בן דוד יוסף , ציפורה בת ניסן ובת שבע

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מילכה אטון - לוריא

שם שגריר:

bottom of page