top of page

ענת וארז מעין

חיפוש שגריר/ה:

ענת וארז מעין

שווים בין שווים

שם הקמפיין:

9500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - למשפחות, למתנדבים ולתורמים המדהימים יישר כוח - קמפיין מהמם עם מטרה נעלה עבור החניכים של עמותה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

9500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

עדנה תנא-סלע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל מעין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעם מירום לוי

ענת,אנחנו לא מכירות לעומק ,רק משיחות פה ושם שנפגשות בטיול עם הכלבים אבל מכמעט ששמעתי ממך את אישה מדהימה ,מלאת נתינה ולבנים שלך יש מזל גדול לקבל אמא כל כך מסורה מעורבת ודואגת. החווה זה מקום מקסים וחשוב ואני שמחה לקחת חלק אפילו שהוא ממש קטן בלהמשיך ולקיים אותה .

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ארנהלי קרפמן

באהבה רבה. ישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל קדר

לגיל ענת וארז היקרים, באהבה ענקית מיעל :)

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה יישר כוח על היוזמה

הקדשה:

שרה נמרי בת חנה ויצחק שאול נמרי בן חיה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דניאל הרדוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אליהו אטלס

בהצלחה ובאהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורית וגנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אפי לביא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אביגיל פפירוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גילה שמואלי

עבור אחייני גיל מעין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ורדה רולניק

המון בהצלחה וכל הכבוד על היוזמה המבורכת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אבי גלאון

למען מטרה נעלה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נאוה מילוא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פנחס יולזרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל ואורן לוינטוב

בהצלחה 🏆

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רות סלוצקי

תרומה לקהילה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילת כנען כהן

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רפי נמרי

בהצלחה ויישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אריאלה קניגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אהרון זל בן מרים ובן ציון זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רויטל מוניטה

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דפנה רוזנפלד

בהצלחה ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ענת וארז מעין

עבור בננו גיל מעין בוגר יבולים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עופר ג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ענת וארז מעין

שם שגריר:

bottom of page