top of page

ציפורה סויד

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ציפורה סויד

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

120

סכום תרומה (₪) 

יעל סויד

הקדשה:

בובה לידיה בת כמונה
יוסף בן כמונה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

220

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

הרי בוסיבא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אריה נעים בן רגינה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

פלג אבגי

הקדשה:

מזל בת גלדיס

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דוד ואיילת סויד אילוז

לבריאות עמית אילוז

הקדשה:

לידיה בובה בת כמונה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בן ציון סויד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מעיין בוגנים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אביה שריקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ארז מישר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ורדית לכט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

רות גד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

דוד סויד

להצלחת ציפורה ויאיר ומאורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לירן נעמת

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסתי לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ציפורה סויד

שם שגריר:

bottom of page