top of page

לירון מוסקוביץ מלאנקר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

לירון מוסקוביץ מלאנקר

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

שני ורון שביט

בהוקרה ללירון מוסקוביץ הפיזיותרפיסטית!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לירון מוסקוביץ מלאנקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלינה פדלון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לירון מוסקוביץ מלאנקר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לירון מוסקוביץ מלאנקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לירון מוסקוביץ מלאנקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טלי מלאנקר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לירון מוסקוביץ מלאנקר

שם שגריר:

bottom of page