top of page

לסרי תיקי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

לסרי תיקי

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

ורד הייניק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לסרי תיקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

תמיר שמעוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לסרי תיקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שאול צפני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לסרי תיקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דורון לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לסרי תיקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רויטל אקלר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לסרי תיקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת אבא יוסף חיים בן מרסל

הקדשה:

אליהו בן יהודה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לסרי תיקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אודי שני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לסרי תיקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שיקו לסרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לסרי תיקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לסרי תיקי

שם שגריר:

bottom of page