top of page

אסתר הינדרי

חיפוש שגריר/ה:

אסתר הינדרי

חיים בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל השגרירים והתורמים הנפלאים שעזרו לעמותה, יישר כוח.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לעילוי נשמת שמואל בן ניסים ושמחה

הקדשה:

שלום חי בן קוציק ורבי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר הינדרי

שם שגריר:

bottom of page