top of page

זהבה ביבלה

חיפוש שגריר/ה:

זהבה ביבלה

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל קגן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבה ביבלה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

יצחק וחנה זכי

הקדשה:

ורדה בת עזיזה זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

זהבה ביבלה

שם שגריר:

bottom of page