top of page

אשר ברטון

חיפוש שגריר/ה:

אשר ברטון

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לשנה טובה, בבריאות איתנה ושמחה גדולה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד לאשר וליגיל!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

זאב בר איתן

בהצלחה

הקדשה:

יצחק בן ברוך

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מרים קרואני

לאחיינית שלי אני שככל נהנתה בבית הגלגלים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

חני עמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

118

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבריאות המשפחה ולפרנסה טובה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה לבית הצפוני

הקדשה:

עזרא ברזני (שלום)

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

איילה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אירית רביב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבריאות אירית בת דינה וליובל בן זהבית

הקדשה:

מסודי בת שמחה, נסים בן פריחה,מרסדסבת ימנה ,צמח בן מרסדס

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אשר ברטון

שם שגריר:

bottom of page