top of page

ירדן פרידמן

חיפוש שגריר/ה:

ירדן פרידמן

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שמואל בן צבי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

165

סכום תרומה (₪) 

עודד פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל שמש

לזיווג הגון לתמר בת נטלי רות מתנה רבקה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

הילה וינטר

לרפואת רחל בת הדסה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דינה מישה בת שלבייה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לילדי בית הגלגלים המקסימים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חיה גבאי

ירדן ימלכה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פרידה פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נגה מורגנשטרן

הקדשה:

רבקה בת רחל, עשהאל שאול בן אלזה, סבינה בת שרה, שמואל בן מרים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת רפאל חנניה בן מרים בתוך כל חולי עמי!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבית באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירדן פרידמן

שם שגריר:

bottom of page