top of page

יעלה פרסקי

חיפוש שגריר/ה:

יעלה פרסקי

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

1000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

320

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבית הכי בעולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעלה פרסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ברוך ושני פרסקי

הקדשה:

יחיאל מיכל בן נפתלי הרץ ורחל בת יעקב משולם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעלה פרסקי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעלה פרסקי

שם שגריר:

bottom of page