top of page

ג'ורדנה קוטלר

חיפוש שגריר/ה:

ג'ורדנה קוטלר

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

12000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

12000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

פשה בת נחמן ורות

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'ורדנה קוטלר

שם שגריר:

6,000

סכום תרומה (₪) 

ג׳ורדנה ואדם קטלר קטלר

הקדשה:

יעקב בן חיים (Gerald Cohen)

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'ורדנה קוטלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יאיר סולו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ג'ורדנה קוטלר

שם שגריר:

bottom of page