top of page

אורנה שובה

חיפוש שגריר/ה:

אורנה שובה

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

איריס להד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אהרון שובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

Michal Karolinski

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איתן קוסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אילן שובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

טובה שוורץ

שרה ואיזיק מנדל ברקוביץ

הקדשה:

שרה ואיזיק מנדל ברקוביץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מרדכי בן עליזה (עיישה)

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מיכל אופנהיחם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אירית סיאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונן ניר

כל הכבוד אורנה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שני מרמור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אורנה שובה

שם שגריר:

bottom of page