top of page

כרמל אריאלי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

כרמל אריאלי

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

Ilan Hafri

Carmel you are the best

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יואל אריאלי

לכבודה של כרמל אריאלי - שתעלי מחיל אל חיל!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ציפי כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יוסף בן שרינה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנה גורלובסקי

הקדשה:

אסתר פירה בת חנה סבתא שלי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חגית בן סימון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרון דנינו

רפואה שלמה לכולם 💓

הקדשה:

יוסף הרשקוביץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת רימון חנה המתוקה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבריאותם של הוריי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גיא פרץ

להצלחת עם ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אורית פרץ

לרפואת קארין חיה בת זהבה בתוך שאר חולי ישראל

הקדשה:

שרה בת חנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

יהודית חודדי

הקדשה:

רפאל רפי בן רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

Ilan Hafri

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חנה ארבל

הקדשה:

יהושוע,שוקי סופר זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שלום כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סופי קאפח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת כל חולי ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מזלי שהינו חייא

הקדשה:

מירים הדסה בת סעדה וענת בת סעדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כרמל אריאלי

שם שגריר:

bottom of page