top of page

אילה כפיר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אילה כפיר

שווים

שם הקמפיין:

13000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

13000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

ofer Kfir

הקדשה:

פנחס רוזנפלד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

1,003

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

לאה ושאול ליבוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

צביה כפיר

הקדשה:

רמי בן סמיאן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שבתאי וציפי משפחה

בהצלחה ותודה לכל העושים במלאכה

הקדשה:

בתיה ליטיג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אבישי ומיכל שדה

גאים בך ומעריכים!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אילה כפיר

הזדמנות להיות שותפה למעשה גדול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

קיריל גולדשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרה רזי ארזוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

טל כפיר

בהצלחה, יישר כח.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

שני כפיר וולף

למען עשייה פורייה שלך בגליל - עוד שנים רבות וטובות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

נח שדה

מחזק את ידיה של אילה כפיר בכל מעשיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

5,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עלו והצליחו בשיפור התנאים לתושבי הגליל שלא שפר עליהם מזלם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילה כפיר

שם שגריר:

bottom of page