top of page

חלי רחבי

חיפוש שגריר/ה:

חלי רחבי

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

7000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנגלה אבני אבני

הקדשה:

נמרוד אבני זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אריאלה הרפז

לטובת ילדים באשר הם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

משה קורנפלד

הקדשה:

דוד קורנפלד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

משה סביליה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יגאל י

שתמיד נהיה בצד הנותן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

לאה גלבוע

לכל המתנדבים/ות המסורים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ריקי נחמיאס

שיהיה בבריאות טובה והרבה אהבה לכל התינוקות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יהודית גנות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

טלי קובל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

משה קורנפלד

הקדשה:

דוד קורנפלד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איציק לוי

להורי שחינכוני לאהבת האדם ועזרה לנזקקים

הקדשה:

שרה ורחמן לוי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עמליה שמיר

שהתינוקות יזכו לחום ואהבה ובהמשך למשפחה אוהבת.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אתי חזן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פנינה ריעני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

ליאת קנובלר

הקדשה:

נמרוד אבני זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

ורד שילובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

פעילות מבורכת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מרים ודוד שגיא

בריאות למשפחתי ולכל בית ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אופיר שילובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חגית מושזדה

הקדשה:

מרים ופרי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

צילה לכנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גל רחבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עליזה גזלה

אשרינו זכינו

הקדשה:

גיסי האהוב שלמה בן רגינה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אברהם עטייה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ורד שילובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרדכי ולץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רחל ברנס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חלי רחבי

שם שגריר:

bottom of page