top of page

שירן כהן

חיפוש שגריר/ה:

שירן כהן

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

8000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

8000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שיהיה בהצלחה אתם עושים עבודת קודש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן כהן

שם שגריר:

70

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן כהן

שם שגריר:

130

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דוד בן אמילי,יולונד בת איבון, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תודה לכל עובדי שופרסל שהתגייסו לתרום לקמפיין!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן כהן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מגי נמני

הקדשה:

דוד בן אמלי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירן כהן

שם שגריר:

bottom of page