top of page

yaniv zohar

חיפוש שגריר/ה:

yaniv zohar

מחבקים את הקהילה האתיופית

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

yaniv zohar

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

לירון בן ארצי רונן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

yaniv zohar

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ספי ארליך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

yaniv zohar

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

נתרם על ידי פנחס עוז שהעביר את זה דרכי. איש יקר.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

yaniv zohar

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דפנה זוהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

yaniv zohar

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

יניב זוהר

הקדשה:

גבריאל זוהר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

yaniv zohar

שם שגריר:

bottom of page