top of page

אמג'ד פארס

חיפוש שגריר/ה:

אמג'ד פארס

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעקב נזרוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

נגה גלוסקה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

10

סכום תרומה (₪) 

קוראל פייגין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מוקדש בהערכה לכל הנהנים מבתי הגלגלים ולכל העושים במלאכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יניב סלור פוטרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

750

סכום תרומה (₪) 

רועי גורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

לי לנציאנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מעיין מקסימוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עדן זמיר

בהצלחה 3>

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עמאד פארס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אייל ר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אתי שמחון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

750

סכום תרומה (₪) 

רועי גורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אמג'ד פארס

שם שגריר:

bottom of page