top of page

ירון וענבל פרדיננד

חיפוש שגריר/ה:

ירון וענבל פרדיננד

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

מעין פרדיננד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון וענבל פרדיננד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורי אורן

ירון וענבל פרדיננד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון וענבל פרדיננד

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רון רוזנראוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון וענבל פרדיננד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

יובל פינקלשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון וענבל פרדיננד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון וענבל פרדיננד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון וענבל פרדיננד

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה על כל הנתינה שלכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון וענבל פרדיננד

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

גיא ונופר קליין

בכבוד רב🦋

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון וענבל פרדיננד

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רועי וסמדר חורש

הרבה בריאות דירה וריהוט...;)

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון וענבל פרדיננד

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון וענבל פרדיננד

שם שגריר:

bottom of page