top of page

גילי פרנקל

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

גילי פרנקל

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

7000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שגיא זוסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ורדה רוטנברג

לזכר אמנון בנימין זל

הקדשה:

אמנון בנימין זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רפואה שלמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל שרעבי

הקדשה:

רבקה סמנדר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דור קונסטנטינו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אמנון בנינמין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לירן דורסמן אפפל

הקדשה:

אמנון בנימין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יהודה רפאל פרץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליאור שפילשר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענבר ועמוס איתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סיגלית יצחק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פז סטרינסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

תמי נחשון

מטרה מרגשת ומחזקת.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גילי פרנקל

שם שגריר:

bottom of page