top of page

ליאור פרנס

חיפוש שגריר/ה:

ליאור פרנס

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אפי מזרחי

להצלחת עם ישראל

הקדשה:

אפרין בן נעימה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירי מאיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שמחה שמש

ליאור הגאווה שלנו

הקדשה:

אפרים בן נעמה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

101

סכום תרומה (₪) 

משה צאקי

הקדשה:

שלמה ומעתוקה צאקי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לי פרנס

תעשו ותצליחו 🙌

הקדשה:

לונה בת פולה
בנימין בן שרה
גבריאל בן לונה
ברנדלה וידידה פרנס
אלכסנדר בן ברנדלה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

קרן זכמי

ליאור כל הכבוד עשייה מבורכת גאים בך !!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סיגלית נפתלי

ליאור היקר אתה אלוף כל הכבוד על היוזמה המבורכת

הקדשה:

אפרים שמש בן נעימה לעילוי גורגיה בת חנם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מאיר מאיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רחל מזרחי

ליאור האלוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

זהבה חוגי

נכד שלי אתה אלוף גאה בך !

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חן פרנס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

פולה חמיאס

הקדשה:

לונה בת פולה גבריאל בן לונה בנימין בן שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אודליה לוי

ליאור האלוף שלנו!

הקדשה:

אפריים בן נעימה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ליאור פרנס

שם שגריר:

bottom of page