top of page

בת חן שמחי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

בת חן שמחי

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת ניסים עמרם בן זוהרה
לרפואת אסתריה בת אסתר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

130

סכום תרומה (₪) 

שושנה וראובן מולאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

Eyal Simchi

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מוריה ורז גואטה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

330

סכום תרומה (₪) 

בת חן שמחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סתיו כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ריקי כהן כהן

י

הקדשה:

שמעון נתנאל כהן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לילך שמחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דביר שמחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

יהודה שמחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בת חן, את לב אחד גדול! כל הכבוד! ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

מתתיהו שמחי

הקדשה:

לעילו נשמת אבי מורי יהודה יחיא בן חתון זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת חן שמחי

שם שגריר:

bottom of page