top of page

רונית מלק נופים

חיפוש שגריר/ה:

רונית מלק נופים

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

עדי כוכבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלק נופים

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ליביה מלק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלק נופים

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלק נופים

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלק נופים

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דוד מלק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רונית מלק נופים

שם שגריר:

bottom of page