top of page

אסתר ודוד עמר

חיפוש שגריר/ה:

אסתר ודוד עמר

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר ודוד עמר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רועי ותקוה עמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר ודוד עמר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להצלחת רז, אורי ותמיר יוסף קדוש

הקדשה:

יוסף קדוש בר זוהרה, עמרם חזן בר אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר ודוד עמר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פיקי אזולאי

שנת אחדות הלבבות

הקדשה:

אחי עזרא בן נומה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר ודוד עמר

שם שגריר:

172

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר ודוד עמר

שם שגריר:

220

סכום תרומה (₪) 

אסתר עמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר ודוד עמר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ורד מלין

לזיווג לאפרת בת מרים

הקדשה:

סולטנה בת מזל טוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתר ודוד עמר

שם שגריר:

bottom of page