top of page

רחלי רוזן אלמוג

חיפוש שגריר/ה:

רחלי רוזן אלמוג

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

1500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

1500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

עפרה גולדפרב

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחלי רוזן אלמוג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל גריילסמר

הקדשה:

פרידה ודוד מקרוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחלי רוזן אלמוג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחלי רוזן אלמוג

שם שגריר:

bottom of page