top of page

בתחן סוגבקר

חיפוש שגריר/ה:

בתחן סוגבקר

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

עינב מור יוסף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

max max

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אחי, יצחק

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

איריס גלוזמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מוטי נוימן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חננאל ביטון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מיטל חיה בת גבריאל ואינסה יוסופוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

תלתן סביר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דניא ומיכל יעקב

הקדשה:

לעילוי נשמת אחי האהוב יצחק בן יהושע ומזל סוגבקר. ז״ל. יהי זכרו ברוך לעולם 🙏🏻

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בתחן סוגבקר

בריאות לכולם♥️

הקדשה:

יצחק סוגבקר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שאלוהים יתן ישועה לכל אחד ואחת מכם

הקדשה:

יצחק סוגבקר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שמחה אליזה

בריאות איתנה לכל משפחתי ומכריי.

הקדשה:

אחי, יצחק בן מזל.

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תומר קרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אריאל בורוק

הקדשה:

יצחק סוגבקר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בתחן סוגבקר

שם שגריר:

bottom of page