top of page

גיא סלומון

חיפוש שגריר/ה:

גיא סלומון

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אריאל שמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

לילך ברנדה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יואל וינוקור

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

יעל סימכס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

למר גיא סלומון על עבודת קודש וחמלה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דיצה שחם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מסעדה ״אצל הטורקי״ אור יהודה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דניאל שני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ציון לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כוח לעשיה המרובה שלכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ישראל סרוק

לכול הצוות הנהדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גיא סלומון

שם שגריר:

bottom of page