top of page

אסתי מאור

חיפוש שגריר/ה:

אסתי מאור

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

תמר שיוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדר הירש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

גלעד בייקר

אמיתי ואסתי היקרים. אתם מלמדים אותי אומץ ואהבה ואחריות וחמלה מהי.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

Carol Naim

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אור סוננזון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מגי אביהו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שני בנגיו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

קרינה צימרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איה מלצר-אשר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסתי מאור

שם שגריר:

bottom of page