top of page

אסף אינגבר

חיפוש שגריר/ה:

אסף אינגבר

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

Donation - לתרומה

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

Donation - לתרומה

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

גנין שטראוס

לכבוד אסף ויוזמתו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסף אינגבר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אסף אינגבר

מקדיש את תרומתי לך חברי הטוב אייל אלטוויל שאביו בני נפטר לפני מספר ימים. אייל יקר, איש מדהים, חבר אמת ואחד שתורם רבות לקהילה ומקדיש מזמנו ומרצו לטובת הזולת,
מאחל לך המון כוח ובריאות ושלא תדע עוד צער !

הקדשה:

בני אלטויל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אסף אינגבר

שם שגריר:

bottom of page