top of page

עדי כץ יוסלוביץ

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

עדי כץ יוסלוביץ

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3600

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3600

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

105

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טל יוסלוביץ

בריאות וחג שמח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

נעה צנגן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

קורל ביטון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

204

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מלכה כמיסה זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דור בל

שתמיד נזכה להיות בצד הנותן ואמן שאף ילד לא יישאר לעולם רעב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לילך אליאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ליטל שמידט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

גל מרקו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

לימור סטון

הקדשה:

לענ מיכאל סטון ויקוט ויצמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

לי פינגרהוט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אבנר ווייט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חי דודיאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלי נאמי

באהבה💗

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להצלחת עם ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שלומי רביבו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אבשה ר.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חן יוסלוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי כץ יוסלוביץ

שם שגריר:

bottom of page