top of page

רחל פסטמן

חיפוש שגריר/ה:

רחל פסטמן

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

90

סכום תרומה (₪) 

חנוך בן פזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

1,150

סכום תרומה (₪) 

אילנה לבנטל גולדברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ישי ותרצה שמיאן

רחל היקרה, שתהיה בריאות איתנו ושלא תדעו עוד תקלות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת פנינה בת אהרון ולעילוי נשמת מאיר דוד בן שמחה יששכר דב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איריס זולטי

רחל יקרה! רפואה שלימה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

רחל פסטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צביה ברגמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ריקי ניב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אייל יחזקאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

קובי שר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

חיים פסטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורי גולדברג

לרחל פסטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אורי דדוביץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תבורכו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

נדב קוקורייב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רחל פסטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

710

סכום תרומה (₪) 

רחל פסטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עמית רוזנברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

רחל פסטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שליסל אורטל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

מיכל יוגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שירה חוגג

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

חגית פיינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רחל פסטמן

שם שגריר:

bottom of page