top of page

קשת בן עיון

חיפוש שגריר/ה:

קשת בן עיון

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

שני קורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נירה קורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורית נוסבאום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מיקי חיים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לקשת הנפלאה בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

130

סכום תרומה (₪) 

אילה אורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ניצן נחשון

קשת את כזאת לב ענק 💜
בהצלחה

הקדשה:

עפרה ולוי הקר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה קשת! כל הכבוד❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קשת בן עיון

שם שגריר:

bottom of page