top of page

רותם גולן

חיפוש שגריר/ה:

רותם גולן

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

20000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

20000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

300

סכום תרומה (₪) 

הפרלמנט שאולי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שלמה קליין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גבי וייסמן

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

10,000

סכום תרומה (₪) 

מאיר רונן

באהבה גדולה.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רוחלה בר-יצחק

בהצלחה לילדים המקסימים ולכל המשפחות התומכות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

איל אריאלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יוסף ערד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שושי מלאת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עדנה קראוזה

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלון אלפא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלון עוזר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

שי קרן צור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

יובב שמח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסתי חזן

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רינה גור

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רמה קלויר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דימה וולך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יקי חץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אליעזר פרל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שירה גוזובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שירה גד סעד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אפרת ווינברג-רייס

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רפאל רוטנמר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רותם גולן

שם שגריר:

bottom of page