top of page

איילת בראלי

חיפוש שגריר/ה:

איילת בראלי

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורלי ושמואל אלבז

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ענת יפהר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

Tanja Beilin

Ayelet Bareli

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דבורה רוסו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

יוסף מלשי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אור חן זמל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

251

סכום תרומה (₪) 

מנורי וניצי בראלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אביב רגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נועה רום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

תמי רגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אשריכם תיזכו לשפע של טוב אמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרית אשל

בהצלחה, הלוואי שתגיעו ליעד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איילה בירן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

Marco Beilin

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אשל דליה ואברהם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

Avraham Greenberg

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עמוס בראלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נעמי שולץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רועי ומיטל הרטמן כפיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בשם שכנה יקרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

רונית יוסי כפיר

בהצלחה!!!!!❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עמירם מרגלית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עדנה אשל

לחיים טובים ומאושרים - מכל הלב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אופיר ונטע

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

252

סכום תרומה (₪) 

אהרון ספינזי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איילת בראלי

שם שגריר:

bottom of page