top of page

טל קינן

חיפוש שגריר/ה:

טל קינן

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

יוסי קינן

כל הכבוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טל קינן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אידה קינן

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טל קינן

שם שגריר:

bottom of page