top of page

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

חיפוש שגריר/ה:

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

קטיה קץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

טטיאנה סרגייב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יוליה אבייב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

מירי סטלקאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מעיין צדוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אוקסנה ברכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רביד בן-גל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

Natalia Gartej

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שירלי שרית דניאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנסטסיה גרינברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

קטיה דנילוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אולגה סרגייב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רוני בן שימול

הקדשה:

לזיכרון של מאיר בן שימול

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבריאות משפחתי האהובה והיקרה ושל יחסר להם כלום לעולם בעה💛

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יוליה אגרונוב Yulia Agronov

שם שגריר:

bottom of page