top of page

תמיר זבולון

חיפוש שגריר/ה:

תמיר זבולון

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים
המדהימים ולתורמים שבזכותכם יהיו פחות רעבים במדינה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

גל חלאי

הקדשה:

סול בת שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שלום עמר בן אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

52

סכום תרומה (₪) 

ניסן רווח

לגאולה קרובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סער מקיאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מאור במנוליקר

תצליח תמיר יאלוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רפאל מה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

bottom of page