top of page

דנה אוחנה

חיפוש שגריר/ה:

דנה אוחנה

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

7500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

3,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

ורי כוגן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

ענת זלצר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מרון פנחס ועפרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מוני מזראוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דב בן אשר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

דייזי ינקו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

555

סכום תרומה (₪) 

Naama Ohana

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לכבוד פרופ טוטו ינקו זל ולחיי דייזי ינקו - אנשים יקרים, נדירים ואהובים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

רודיקה אלקלעי

הקדשה:

מוסקו אלקלעי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מולי שניצר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

ורסולקר יונתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Nikolaos Patestos

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דפנה קרינסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

Shelly Kraft-Oz

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שי אמזל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

350

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

818

סכום תרומה (₪) 

יואב אוחנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דוד אוחנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה אוחנה

שם שגריר:

bottom of page