top of page

גדעון וינשטיין

חיפוש שגריר/ה:

גדעון וינשטיין

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

עמוס בוקס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גדעון וינשטיין

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

יעקב זילברשטין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גדעון וינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעקב ספרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גדעון וינשטיין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יוסי שמואלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גדעון וינשטיין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

Jack Bigio

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גדעון וינשטיין

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

רוני אמיר

יישר כוח לעשייה החשובה והמבורכת הזו.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גדעון וינשטיין

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

דן עינב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גדעון וינשטיין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ענת וינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גדעון וינשטיין

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אפרים יוכטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גדעון וינשטיין

שם שגריר:

bottom of page