top of page

מיכל אופיר כהן

חיפוש שגריר/ה:

מיכל אופיר כהן

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

דנית גופר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

Yaron Flicker

הקדשה:

Harry and Masha Flicker

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רות שנרך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

רועי שויער

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

5

סכום תרומה (₪) 

מיכל מיכל

בדיקה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מירית סגל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אריה וחסיה בורנשטיין

הקדשה:

לענ בלומה ושמואל בורנשטיין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

עידו אופיר

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מורן אופיר זוסמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לימור יהודה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ישראלה ושי גירון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רחל ועדו סגינר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

סעדיה בהט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שוש שויער

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

שירלי שויער

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

נעמה זהבי אופיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

בעז כהן

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רועי אופיר

עלו והצליחו !

הקדשה:

מנחם ורוזה אפשטיין

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מיכל אופיר כהן

שם שגריר:

bottom of page