top of page

אתי שילינג

חיפוש שגריר/ה:

אתי שילינג

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

6500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

יזהר נוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

לייקי צירקל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חמדה מיורציק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ציפי גלזר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בריאות לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נחשון שחר

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

280

סכום תרומה (₪) 

עתליה גזית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

לילך ורן מידן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אמא ואבא

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דורית אילון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עמרם שילינג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי ואור גלזר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אייב בורנובסקי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בטי ליידרמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כמה שיותר רגעים מחוייכים🍒🍒

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דליה אורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעמי ברוק שפיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יעקב להב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

זהר סבירסקיהקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

בלי שחף

הקדשה:

אבי, אמי ואחותי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מיכל אבן ארי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אילנה אלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי שילינג

שם שגריר:

bottom of page