top of page

רומי ראוך מלאכי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

רומי ראוך מלאכי

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

סיגלית בן ששון

הקדשה:

יעקב בן שולמית

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שני נתיב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

סיון ארזי זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שני רון

לרפואה שלמה לאחותי ליטל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מזל סעידה ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אודליה ג׳ארמילו

הקדשה:

דניאל בסטיקר בן ירושה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

נאירה גולדפינגר קורין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

רבי מאיר בעל הנס

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

Inbal Samocha

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ניצן כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דנה כהן

לרפואת אליעזר חיים

הקדשה:

מזל בת זהה ושרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

720

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אדי עסיס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביה שוימר זית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בונוס 48

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

כרמית לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דינה סקס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

כביסקל .

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אור בן נטאלי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

רומי ראוך מלאכי

שם שגריר:

bottom of page