top of page

שקד ניצן

חיפוש שגריר/ה:

שקד ניצן

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

4000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

4000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

40

סכום תרומה (₪) 

מרים לחיאני

אריכות חיים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עמית עזר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שני חיים

הקדשה:

יהודית טרוקו הובר בת צביה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אבי שייביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

משפחת פרידמן

שקד, כל הכבוד על היוזמה.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יום טוב יוסף ושלמה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שמואל גולן בלילתי ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת עם ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נירה פרנקו

הקדשה:

יוסף ושלומי יום טוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יוסף יום טוב ושלמה יום טוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

130

סכום תרומה (₪) 

‫מירב שייביץ‬‎

תודה על העבודה המבורכת שלכם ועל ההזדמנות לעזור

הקדשה:

ציפורה כהן בת משיח בצלאל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רותם שייביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

5

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

רום איסקיריק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בריאות ואהבה לכולם. ישר כוח!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

רפואה שלמה, שולחת הרבה אור ואהבה

הקדשה:

שי בן יצחק

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חנה מרגלית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

15

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת שלמה ויוסף יום טוב זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דבורה ניצן

כל הכבוד שקד שתמיד ניתן ונפתח את הלב ,גאה כך

הקדשה:

יוסף שלומי יום טוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ליבי אטיאס

הקדשה:

עדנה גולדברג

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

מאיה צפון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

דנה אבויב רות חן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

10

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

שני אגדשטין

לא לשכוח לשמוח! ולהנות מהחיים❤️

הקדשה:

כל הנפטרים והצדיקים , שתהיה נשמתם בגן עדן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שקד ניצן

שם שגריר:

bottom of page